Placement for the session 2014

S.No. Student Name Stream Company Name
1. Vibha Sharma MCA Gempulse Infotech Pvt.Ltd.
2. Arti Goyal MCA Gempulse Infotech Pvt.Ltd.
3. Diksha MBA BMW
4. Vibha Shrma MCA Codex Info Solutions
5. Ahat Gandhi BBA Resonance
6. Rimi Ghosh MCA Blink Team
7. Komal Agarwal MCA Blink Team
8. Akansha Kumawat MCA Blink Team
9. Mansi Singh MBA TCS
10. Ritika Sahay MBA TCS
11. Soniya Jangir MBA TCS
12. Ayushi Gupta BBA TCS
13. Ruchi Pooniya B.Com. Abacus
14. Suman Swami BBA Vodafone
15. Daksha Karnatak BBA Vodafone
16. Shivani Khandelwal BBA Vodafone
17. Priya Kumari BBA Vodafone
18. Sadaf Zehra MBA Vodafone
19. Surbhi Kumari BBA Vodafone
20. Jaishree Sewani BBA Vodafone
21. Anchal Bansal BBA Vodafone
22. Navneet Jat B.Com Vodafone
23. Ambika B.Com Vodafone
24. Shalini Pal BBA Vodafone
25. Nisha Agarwal B.Com Vodafone
26. Diksha Vijay MBA Vodafone
27. Deepa Pareek MBA Vodafone
28. Poonam Shekhawat MBA Vodafone
29. Manjita Yadav MBA Vodafone
30. Deepika Shekhawat MBA Vodafone
31. Khusbu Monsang MBA Vodafone
32. Chandni Soni B.Com Vodafone
33. Neha Sharma B.Com Vodafone
34. Ankita Padia B.Tech. Conscious Foundation
35. Harshita Tyagi B.Tech. Conscious Foundation
36. Diksha MBA Cocoon
37. Priyanka Maheswari MBA Cocoon
38. Megha MBA Cocoon
39. Sarita MBA Cocoon
40. Surabhi Kumari BBA Cocoon
41. Manisha Agarwal BBA Cocoon
42. Karishma BBA Cocoon
43. Daksha BBA Cocoon
43. Khushboo BBA Cocoon
44. Pooja Yadav MBA Cocoon
45. Shalini MBA HDFC
46. Tripti Gupta MBA HDFC
47. Ravina Gagneja MBA HDFC
48. Sangeeta Kumari MBA HDFC
49. Anusha Rungata BBA HDFC
50. Akshita Goyal BBA HDFC
51. Lokesh Sharma BBA HDFC
52. Sonal Sharma BBA HDFC